Mühendislik


deger ve referans , stack heap tipleri ,stack,heap, c# da değer ver referans alma Mühendislik / Programlama

Değer Ve Referans Tipleri / Form Dersleri -3 Bu kısımda değer ve referans tiplerine değinmeyi düşündüm. İlk olarak bir objenin sınıfını belirledik. Bu obje çalıştığında RAM bellekte iki tür şekilde bir depolama şekliyle geçecektir. Bu bizim verdiğimiz değer ve referans olarak ikiye ayrılır.Değer ve referans tipleri için  bir RAM belleğin yapısını ikiye ayıracak olursak ikiye bölmek sizin anlamanıza yardımcı olacaktır. Değer Ve Referans Tipleri Nelerdir? Değerlerimiz yani...

Devamını Oku


Sınıf Class Kavramı / Form Dersleri -2 Programlama

Bu kısımda artık form uygulamaları ile devam edeceğiz. Sınıf class kavramı için ilk önce bir form kısmı oluşturuyoruz. Visual studio ->File -> New ->Poject -> Visual C# -> Windows Form Application  diye sırayla yeni bir proje oluşturuyoruz. Daha sonrasında karşınıza ekran belirecektir. Bu ekranda karşınıza çıkan formu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bugünden sonra form uygulamaları üzerinden devam etsek bizim için daha yaralı olacaktır. Sınıf Class Kavramı...

Devamını Oku


Nesne Programlama / Form Dersleri -1 Programlama

Merhabalar nesne programlama yani nesne tabanlı programlama konusuna giriş yapacağız. Konsol uygulamalarından sonra bu kısma geçmenizi ısrarla öneririm, çünkü konsol uygulamaları işin beynini oluşturur. Kişi ilk önce kendi temelini oluşturmadan bir karmaşa içerisinde bulunma hissine kapılabilir bu sebeple konsol uygulamalarını öğrenmenizi yararlı buluyorum. Şimdi ilk olarak birkaç tanımlamayı bilmemiz gerekiyor, çünkü bileceğimiz bu kavramlar bize ileri zamanlarda bazı şeyleri daha çok ayırt edip analiz etmemize yarayacaktır....

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-15 Programlama

Önceki anlatımda dizilerden bahsetmiştik, diziler ve koleksiyonlar birbirine benzer yapılardır.  Dizi belirtirken dizinin tipini ve içerisinde kaç eleman barındıracaksa programın yani dizi tanımlama aşamasında dizinin kapasitesi de belirtebiliyorduk. Tabi ilerleyen zamanlarda bunu değiştiremeyebiliyoruz (jagger diziler hariç) . Bazı programlarda belirttiğimiz eleman sayısını ve büyüklüğünü değiştirmek isteyebiliriz. Bu durumda biz dizi yerine koleksiyonları kullanabiliriz.  Diziler için fazla bir metot bulunmayabiliyor. Yani string işlemlerini çok işlek bir biçimde...

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-14 Programlama

Bu anlatımda C#  Consol uygulamalarında kullandığımız  ilişkisel, mantıksal  arttırma ve azaltma operatörlerinden ve yazı çok uzamasa eğer diziler konuları derlenecektir. İlişkisel Operatörler Normal eşitliklerden farklı olan bu eşitlikler. Ek olarak bir işaret eklenme ile oluşturulurlar. Bunu asıl amacı eşitliğe “bu böyle mi ?” diye sorma şeklidir. Eğer ki eşitlik veya eşitlik doğru yanıt verirse ifade boolean cinsinde “true” olarak yanıt verir. Denildiği şekilde değilse “false “biçiminde...

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-13 Programlama

Bu dersimizde de çok stirng işelemelrinin büyük bölümünü işlediğimiz konumuzu işlemeye devam edeceğiz  . Bir önceki dersin son kısmına bakmışsanız eğer son kısımda bir sayısal dönüşüm tekniğinden bahsetmiştik . Sayısal tiplere dönüşümler bir yazılımcı veya mühendisin bilmesi gereken ana konulardan biridir. Int.TryParse Metodu Nedir? Nasıl kullanılır? CharIsDigit metodunda asıl gerçekleştirdiğimiz şuydu  string değerinin ilk karakterini alıp rakam olup olmadığını kontrol edip ona göre işlemimizi devam...

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-12 Programlama

Bu dersimizde string  işlemelerinde  Console ekranında girdiğiniz değerin sayısal olup olmadığını sayısal olması halinde sayısal dönüşüm nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Burada  kullanılacak komutların gerçek console ekranında ve diğer işlemlerde program geliştirecek kişilere yardımcı olabilecek niteliktedir. Kullanıcı ara yüzüne her zaman sayısal değer girmemesi nedeniyle, programcı kodladığı programın her türlü giriş yapılan değere karşı kodlamasını düzenlemesi lazım. Bu sebeplerden dolayı bazı metotlar ve komutlar kullanmanız sizin yazacağınız...

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-11 Programlama

Bugün de dünkü dersin devamı olan string arama operatörlerinden bahsedeceğiz. String operatörleri sizin uygulamalarınızda cümle işlemenize olanak sağlar, örneğin bir metin girdisinde program o metni okuyabilir ona göre değerlendirme yapabilir ve ilişkilendirme yapabilir. Bu sayede sizin algoritmalarınız istediğiniz davranışları sergileyebilir. İlerde geçeceğimiz WinForm uygulamalarında ve otomasyon sistemlerinde bundan kolaylıkla yararlanmanız mümkündür. Genele itibariyle string ifadeleri dışarıdan alınan ve verilen değerler için kullanırız. String değişkenleri programı...

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-10 Programlama

Merhabalar ,C sharp dersleri içinde en can alıcı kısmı olan string işlemleridir. Çünkü string işlemeleri genel itibariyle dışarı ile veri alışverişi olan programlar için kullanılır. İlk olarak String.Compare() işlemlerinden  giriş yapalım . String Compare  Operatörü Nedir? Nasıl Kullanılır? Sadece iki string değişkenin birbirine eşit olup olmadığını kontrol eden bir kod parçacığı yazacak olursak aşağıdaki gibi olacaktır. [crayon-607b23d2b9b04083889133/] Bu karşılaştırmada String.Compara(a,b) diye karşılaştırır değerleri , burada a ve b elemanları...

Devamını Oku


C# Dili Öğrenme Denemeleri-9 Programlama

Merhaba, bugüne kadar gördüğümüz döngülerin kodlamasının son kısmını anlatacağım. Aslında bugüne kadar gördüğümüz temellerin hemen hemen hepsi işe yarar ve sizi hazırlar niteliktedir. Tabi ki her şey en başta insandan başlar öğrenme isteği olmayan öğrenciye bir şeyler öğretmek zordur. Fakat her şeyden önce programlama becerinizin artması size güven ve düşünme bakımında yaşam kalitenize etkide bulunur. Programlama mantıkları bir birikim mantığıdır. Birikim olmadan bilginizi harcayamazsınız. Eğer...

Devamını OkuPage 1 of 212