C# Dili Öğrenme Denemeleri-13 Programlama

Bu dersimizde de çok stirng işelemelrinin büyük bölümünü işlediğimiz konumuzu işlemeye devam edeceğiz  .

Bir önceki dersin son kısmına bakmışsanız eğer son kısımda bir sayısal dönüşüm tekniğinden bahsetmiştik .
Sayısal tiplere dönüşümler bir yazılımcı veya mühendisin bilmesi gereken ana konulardan biridir.

Int.TryParse Metodu Nedir? Nasıl kullanılır?

CharIsDigit metodunda asıl gerçekleştirdiğimiz şuydu  string değerinin ilk karakterini alıp rakam olup olmadığını kontrol edip ona göre işlemimizi devam ettiriyorduk. Fakat Int.TryParse metodunu kullandığımızda ise tüm string değeri tartıp ona sayısal bir ifadeye çevrilip çevrilmediğine bakar eğer çevrilirse dışarıya bir int değişkeni verip true cinsinde bir yanıt verir.

Bu şekilde basit bir kullanımı vardır. Aynı zamanda kendisi string değişkenini int değişkenine çevrilmesi durumunda bunu çevirmektedir.

Burada c değişkeni çıkış integer değeridir. Anlaşılacağı gibi bu metodu kullanmanız durumunda program hatalarından kurtulmanız mümkündür.

 

String Bölme İşlemleri

Bu kısımda nasıl string bölme işlemleri yaptığımızı göstereceğiz. Burada asıl mesele, verilen birleşik string değeri ayrıştırmak ve gerekirse ayrıştırılan string değerleri üzerinden işlem yapabilmektir. Örneğin bir metinde isim aradığınızda o metindeki isimleri alıp ve liste haline getirebilme o isim üzerinden detaylandırma ve kategorizelendirme yapabilme yetenekleri bu yolla yapılır.

Split (Bölme) Operatörü Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Bu operatör birleşik bir string değerli metni kesmemize yarayan bir operatördür. Bu operatör ile toplam kelime sayısı sayılabilir, aranan bir ifadenin kolaylıkla indexlenebileceği bir hale getirir.

Yaptığımız örnekte tek bir string ifadesi içinde olan karakterleri ayırmayı kolay bir biçimde göstermiş olduk. Burada tek string ifadesinden karakterleri ayırıp bir dizi string ifadesine atadık. Ayırma karakteri olarak virgül seçtik siz isterseniz kendiniz ayrı bir ayırma karakter seçebilirsiniz. İstediğiniz taktirde bu konuda kendi örneklerinizi geliştirebilirsiniz.

String Birleştirme İşlemleri

Buradaki işlem string bölme işlemlerinde yaptığımız işlemlerin tam tersini yapıyoruz. Yani aslında ayrı ayrı bir halde bulunan veya dizi halinde bulunan ifadeleri tek bir string ifadesi ile birleştirebiliyoruz.

Join (Birleştirme) Operatörü Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Bu işlem verilen string dizisi içerisindeki değerleri birleştirmeye yarayan operatördür.

Bir örnekle açıklayacak olursak aşağıdaki gibi olacaktır.

Karakter Değiştirme

Bu kısımda verdiğimiz string ifadesi içerisinde olan herhangi istediğimiz bir karakteri değiştirmeye yarayan işlemleri yapacağız.  Bu inci sözlükte siz küfür yazdığınızda kelimeyi düzeltip gönderiye yazmasına benzer. Bu metotla hep tekrarlanan kelime ve karakterleri ayrı bir ifade ile değiştirebilmeniz mümkündür.

Replace Operatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?

Replace operatörü verilen metin içerisinde belirlenmiş karakter bulunması halinde onu bizim programda belirlediğimiz ifade ile değiştirmeye yarar.  Siz notepad ile text yazdığınızda ve değiştir menüsünden bu karakterleri değiştir dediğiniz ifadede kullanılan kod aslında budur.

Vermiş olduğum örneğe dikkat edecekseniz örnek siz bir metin girdikten sonra ve sonrasında metin içerisinde bulunan eski ifadeyi yeni ifadeler ile değiştiriliyor.

String Biçimlendirme

String biçimlendirme işleminde bizim ekrana yazmak istediğimiz ifadelerin içinde değişiklik yapabiliyoruz. Daha önce ekrana yazdığımız ifadelerde string ifadesine {0} {1} gibi ifadeler ekleyebiliyoruz. Bunun yanında tarih zaman ekleyebiliyoruz.

String format böyle işlemelerde kullanabilirsiniz. Tabi isteğiniz doğrultusunda kullanıp kullanmamak size kalmış.

Tabi para birimi eklenmesi de olabilir fakat bazı Windows sürümlerinde bu özellik mümkün olmamaktadır. Bunun yerine ifadeyi kendiniz Windows’tan almayıp da kendiniz girmeniz daha etkilidir.

Bir de bunların yanında string işlemlerini kolaylıkla yapabileceğiniz StringBuilder’i de kullanabilirsiniz.

 

StringBuilder İşlemleri

StringBuilder işlemleri string işlemlerinin toplu halde olduğu bir kodlama grubudur. String işlemeleri kendi içinde işlemeleri yapılabilmekte ve bu işlemeler tek çatı altında yapılabilmektedirler.

Yani stringin içinde kaç değer sileceğinizi kaç değer atayacağını ve bu tür işlemleri kolaylıklar yapabilirsiniz.

Tabi bizim anlattığımızın dışında bir sürü uygulama olmakla beraber öğretme açısından biraz üstel bir biçimde irdelemek istedim.

 

Append İşlemi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bu işlem StringBuilder içinde en çok kullanılan işlemlerden birisidir. Burada asıl amaç stringin içine bizim belirlediğimiz değeri eklemektir. Yani yukarıdaki kodu inceleyecek olursanız Append işlemin nasıl kullanıldığını bir kısım hatırınızda kalacaktır.

AppendFormat İşlemi

Bu işlem de Append işlemi ile aynı görevi yapabilmektedir. Doğrusu daha pek bir işlevini keşfetmediğim bir işlem, çünkü denemelerimden Append ile aynı sonucu aldım.

Remove İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bu işlem de StringBuilder işlemi içerisinde yer alan seçili karakter sayısından başlayarak istediğimiz karakter sayısını belirlenen string değeri içinden silmeye yarar.

Clear İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır ?

Belirlenen string içindeki karakterleri temizler örnekte olduğu gibi .

Length İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Bu işlem aslında sadece  StringBuilder işlemlerinde kullanabileceğimiz işlemlerden değil bunun dışında da kullanabileceğimiz bir karakter sayısı belirleme işlemidir.

StyringBuilder çoğu işlemi kolaylıkla yapabilmemize olanak sağlar, böylelikle istediğiniz taktirde kullanabilirsiniz.

Bu anlatımın da sonuna geldik. Console uygulamalarını yakın zamanda bitirmeyi düşünüyorum. Tabi ki bu burada bitti demek değildir. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz.

Bununla berber öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza bloğu önerebilirsiniz.
İyi kalın…

 

Print Friendly, PDF & Email

murat

people belong theirs ideas | ideas change the lives shades . mechatronic is one of my stuff to stay alive

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.