C# Dili Öğrenme Denemeleri-14 Programlama

Bu anlatımda C#  Consol uygulamalarında kullandığımız  ilişkisel, mantıksal  arttırma ve azaltma operatörlerinden ve yazı çok uzamasa eğer diziler konuları derlenecektir.

İlişkisel Operatörler

Normal eşitliklerden farklı olan bu eşitlikler. Ek olarak bir işaret eklenme ile oluşturulurlar. Bunu asıl amacı eşitliğe “bu böyle mi ?” diye sorma şeklidir. Eğer ki eşitlik veya eşitlik doğru yanıt verirse ifade boolean cinsinde “true” olarak yanıt verir. Denildiği şekilde değilse “false “biçiminde yanıt verir.

ilişkisel operatörler

Döngülerde ve şartlı ifadelerde bu ilişkisel operatörleri kullanabilirsiniz, mesela, if şartlı ifadesinde, while – do ifadesinde kullanabilirsiniz. Çünkü bunları sonucu “true”  veya “false” gibi  boolean değişken tipinde cevap vermektedir.

Örnekte görüldüğü gibi iki farklı değişkeni bir biri ile karşılaştırdığımızda ilişkisel operatörler kullanırız.

Bu ilişkisel operatörler aslında bir nevi iki sayı karşılaştırıldığında boolean değişkeni olarak cevap vermesidir.

İlişkisel operatörleri kullanarak bir bool değişkenine atayabiliriz.  Ve bunun kendi şartlı veya döngülerimizde kullanabiliriz.

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler aslında bizim matematikte kullandığımız mantıkla hemen hemen  aynı işlemi yapmaktadırlar. Tek fark olarak semboller biraz farklıdır. Yani demek istediğimiz “ve” ,”veya”, değil” gibi işlemlerinin bütününü programlamada kullanmanız mümkündür.

Mantıksal operatörler aşağıda verildiği gibi türleri bulunmaktadır.

&& : Bu işaret  mantıksal operatör olarak “VE” demektir. İngilizce anlamıyla “AND” olarak bilinir.
||    : Bu işaret  mantıksal operatör olarak “VEYA” demektir. İngilizce anlamıyla “OR” olarak bilinir.
!      : Bu işaret  mantıksal operatör olarak “DEĞİL” demektir. İngilizce anlamıyla “NOT” olarak bilinir.
^     : Bu işaret  mantıksal operatör olarak “XOR” demektir. İngilizce anlamıyla “XOR” olarak bilinir.

Bu operatörleri kullanarak programınızda beraber oluşturduğunuz şart ve durumları düzenleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Detaylı bir örnek yapacak olursak bir kullanıcı adı parola sistemi gibi bir örnek bize daha da açıklayıcı olabilir.

Bu örnekte programı yazarken kaydettiğimiz kullanıcı adı ve parolalar olsun.

Program akışında dikkat ederseniz daha önceki derslerde anlattığım yaklaşık çoğu operatörü kullandım.
Buradaki kullanılan mantıksal operatörlerin etkisi büyüktür. Çünkü mantıksal operatörler bir işi çoğunlukla zorlaştırmaya değil de kolaylaştırmaya yöneliktir.

Bir de şunu unuttuğum çok oluyor. Değil mantıksal operatörünü her zaman boolean değişkenli ifadenin önüne koymayı unutuyorum. Tabi sizde nasıl oluyor bilmiyorum. Şöyle ki boolean ifadesinin önüne değil ifadesi “!” konduğunda o ifade “true” ise “false” olur “false” ise “true” olacaktır. Bunu kullanımı çok rahatlatıcıdır. Kullanmanız durumunda fayda görürsünüz.

Arttırma Ve Azaltma Operatörleri

Arttırma ve azaltma operatörleri, kod akışında olan programın her işleyişi sırasında programın bizim istediğimiz miktarda artma veya azalmasını istediğimiz operatörleridir.  Bir for döngüsü ile işi özetlemek gerekirse aşağıdaki gibi olur.

 

Diziler

Küçük çaplı uygulamalarda ve tek üç- beş değişkenle yapabileceğiniz kodlamada çok fazla uğraşmazsınız şayet 100 değişken gibi bir program yazacaksanız veya daha fazlasını yapma düşüncesinde iseniz dizileri kullanmaz iseniz zamanınızı boşa harcamış olursunuz. Demem o ki sizin becerileriniz aynı zamanda hızınızla da alakalı bir programcı bir yerden başlar ve başlaması onun gayretiyle eşdeğerdir. Bilgi bizi eğittiği gibi kolaylık da sağlayacaktır.

C#’ta Diziler nasıl yazılır

Tek boyutlu diziler aşağıdaki gibi ifade edilir. Tabi dizinin adı da bir dizi değişkeni olarak kaydedilir. Nasıl tekil değişkenlerde biz integer (int) , string, double vs gibi ifadelerde belirtiyorsak burada da aynı şekilde ve ek olarak köşeli parantez ile belirtmemiz gerekir. Aşağıdaki kodlamaları inceleyecek olursanız size bir fikir sunabilir.

Tek Boyutlu Diziler

Matris mantığı ile aynı mantıkta çalışan diziler tek boyutlu olduğunu değişken tipinin yanında kapalı bir köşeli parantez olması ve içi bir dizi olması bize tek boyutlu dizi olduğunu gösterir.

 

Unutulmamalıdır ki biz dizinin eleman sayısını belli ettiğimizde string[5] gibi mesela şeklinde belirtiriz. Fakat daha sonra bu diziden eleman çağırdığımızda  isimler[0] ilk elemanımızdır. Yani elemanlarımız 0-1-2-3-4 diye indisleriz. Mesela ben isimler[3] indisli bir ifade çağırdığımda bana benim atadığım 4. elemanı verecektir. Bunun asıl önemi döngülerde göreceksiniz.

Tek Boyutu Diziler

 

 Çok Boyutlu Diziler

Bu tipteki diziler birçok satır ve sütundan oluşmaktadır. Tek boyutlu dizilerde olduğu gibi burada da aynı indisleme söz konusudur.

C sharp Dizi-Array

Burada dikkat edilecek husus indisler ve eleman sayısıdır. İndis her zaman eleman sayısından 1 eksiktir. Çok boyutlu dizilerden örnek  verelim o zaman.

İki boyutlu diziler işlek olarak kullanabileceğiniz dizilerdir. Ancak 3 boyutlu ve sonrasında olan diziler biraz karmaşık olabilmektedir. Bu sebeple eğer ki bir şeyi modellemeyecekseniz 2 boyutlu diziler sizin işinizi görecektir.

C# Çok Boyutlu Diziler

Görsel dizilerde anlatmış olduğumuz indisleme veya diğer deyişle indexleme ifadelerini özetler niteliktedir.

Dizi Sıralama – Sort Metodu

String değişken barındıran diziler kendi içlerinde ilk harfleri dolayısıyla sıralayabiliyoruz. Yani A-Z ‘ye gibi ya da sayıların sıralanması gibi  sıralamalar yapar.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

Bir örnek yaparak işi daha da pekiştirelim…

Şimdi bizim elimizde bir  kaç sayı ve isim olsun bu sayıları ve isimleri sıralamak istiyorsak aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu anlatımın uzun olası kısa olan bilgileri bir araya toplamak istememden dolayı .
Umarım iyi olmuştur . Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle…

Print Friendly, PDF & Email

murat

people belong theirs ideas | ideas change the lives shades . mechatronic is one of my stuff to stay alive

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.