C# Öğrenme Denemeleri -3 Mühendislik / Programlama

Merhabalar , programlama  dersindeki değişkenler , matematik dersinden gördüğümüz değişkenlerle özdeş kavramlardır . Örneğin bir “x” değişkenin içeriğini 30 “y” değişkenin içeriğine 10 atarsak

x=30

y=10

x+y=?

Değişkenin içeriğine herhangi bir değiiklik yapmanıza  kolaylık sağlamaya yarayan parametrelerdir . Bu değişkenlerin depolanmasını sağlayan tanımlamalar vardır.
DEĞİŞKEN TANIMLAMA

İnt x  ; // sayısal bir ifadeyi tanımlar integer  ifadesi .
string b=”ali”;   //  Sayısal olmayan ifadeleri tanımlar .

Tanımlamalar yapılırken aralarına virgül koyarak istediğiniz kadar değişken tanımlayabilirsiniz  .
Bununlar beraber sayıyı tanımlama ile beraber değer de atayabilirsiniz .

İnt a,b ; //birden fazla değişken tanımlama

String  a,b  ; //  aynı şekilde birden fazla değişken tanımlama .

int a=11;  // bu şekilde tanımlamalar yapılabilir .
int b,a=21; // birden fazla tanımlama ile beraber değer de atanabilir.

Bir başka özelliğimiz de değişkenler arasında değer alışverişi de yapılabilmesi .
Örneğin ,

int  a=10;

İnt b=41;

a=b ; dendiğinde

a=41 olmuş olur.
Bu tip değişkenlerinin tür dönüşümü  olmadan türler arası direk toplama özelliği yoktur . Mesela siz bir string değeri ile bir int değerini dönüştürmeden toplama ya da ekleme işlemlerini gerçekleştiremezsiniz.

Değişken Çeşitleri

Size sıkıcı bir tablo göstermem gerekirse . Şimdi lojik mantık olarak siz bir programda değişken tanımlama yaptığınızda RAM’de bellirli bir alan kaplar . Bu verdiğiniz değişken türüne göre Min ve Max değerinde depolama boyutu kadar sayılar depolayabilir .

C# dili öğrenme denemeleri 4

 

Kullandığınız sayı aralıklarına , işaretli işaretsiz oluşlarına , tam sayı veya küsuratlı sayı olmalarına göre değişken tanımlama ifadeleri seçilir . Kullandığınız bu seçimler ramda bulunan boş alanın boşuna işgal etmemesini sağlayabilir .

Ya da sayı değil de sayısal değeri olmayan ifadeleri kullanmak istediğinizde tabloda verilen sizin için uygun ifadeleri kullanabilirsiniz .
Mesela bir cümleyi saklamak için string değerini kullanabilirsiniz .
Genel itibariyle kullandığımız değişkeler.

float a=1.3F;

Double=1.6;

Bool tamammi=true;  // Mantıksal değişken .
char  a=’t’;   //  Karakter değişkenleri tanımlar ,

String b=”Murat”;

Değişken atarken ,

  • Verdiğimiz isimler Türkçe karakter içermemeli
  • Sayı ile başlamamalı
  • Değişkenin arasında boşluk olmaz

Örneğin ;

İnt  1sayi=10;    // yanlış kullanım

İnt   bir sayi = 15; // yanlış kullanım

İnt  öğle=39 ; // yanlış kullanım

 

Öğrendiklerimizi pekiştirmek gerekirse eğer örnek olarak .

Burada belirtildiği gibi değişkenlerimizi tanımlayabiliriz . Dikkat edilirse bazı değişkenler aynı şekilde tanımlandığı gibi bazıları farklı biçimde tanımlanır sayısal işlemlerde .

İlk  Toplama İşlemi Örneğimiz

Aynı işlemi string ifadeleri ile gerçekleştirdiğimizde string birleştirme işlemini sağlamış oluruz .

Yukardaki işlemi gerçekleştirdiğinizde sonuç olarak iki sayının yan yana yazıldığını göreceksiniz . Bunun sebebi biz bu sayıları string değerine atadığımızdan dolayıdır .

Tür Dönüşümü

Bu kısımda değişkenler arasında nasıl tür değişimi yapabileceğimizden bahsedeceğiz . Bu gibi işlemleri yaparken bu kavramları göreceğiz .

– Implicity : Cast işlemi , farkında olmadan demek.
– Explicty : Bilerek isteyerek anlamında ,

 

İmplicty düşük bit değerinde olan sayının büyük bit değerindeki bir değişkene atayabilme işlemi demektir.
bizim verdiğimiz sayının bit değeri tanımlanan başka değişkenin bit değerinden büyük olduğu durumlarda bu işlemi gerçekleştirdiğimizde hata verecektir . Bu durumda da Explicty  yaparak , yanı bilerek böyle bir işlemi yaptığınızı belirterek   büyük biti düşük bite aktarma işlemi demektir .

Örnek olarak göstermek gerekirse ;

Başka bir örneği incelersek ;

 

Bununla birlikte değişken tanımlarken , değişken tanımlama seviyeleri bulunur, parantez aralarında verdiğin değişkenler sadece yazılan parantezler arasında geçerlidir . İntellisense kısmında değişkenin ilk üç harfini yazdığınızda belirecektir zaten bunun farkına varmanız mümkün .

 

Print Friendly, PDF & Email

murat

people belong theirs ideas | ideas change the lives shades . mechatronic is one of my stuff to stay alive

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.